Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 19 października godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 25 października godz. 17.30

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 19 października godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 27 października godz. 18.10

Komisja Rewizyjna - 26 października godz. 19.30

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 25 października godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 26 października godz. 16.30

Komisja Sportu - 26 października godz. 16.40

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 26 października godz. 16.30

Komisja ds. Seniorów - 26 października godz. 15.00