Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 20 kwietnia godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 26 kwietnia godz. 17.30

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 20 kwietnia godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 21 kwietnia godz. 17.30

Komisja Rewizyjna - 27 kwietnia godz. 20.00

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 26 kwietnia godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 27 kwietnia godz. 16.00

Komisja Sportu - 27 kwietnia godz. 16.30

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 27 kwietnia godz. 17.00