Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO- 06.06.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA- 06.06.2019 r. g. 19.00 -

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA- 18.06.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO- 19.06.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA REWIZYJNA - 13.06.2019 r. g. 17.00. -

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI- 18.06.2019 r. g. 17.00 -

KOMISJA EDUKACJI, SPORTU I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO- 27.06.2019 r. g. 20.00 -

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI- 27.06.2019 r. g. 17.15 -