Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 30 sierpnia godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 25 sierpnia godz. 17.00

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 30 sierpnia godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 31 sierpnia godz. 16.30

Komisja Rewizyjna - 31 sierpnia godz. 20.00

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 25 sierpnia godz. 17.30

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 31 sierpnia godz. 15.30

Komisja Sportu - 31 sierpnia godz. 16.00

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 31 sierpnia godz. 15.00

Komisja ds. Seniorów - 31 sierpnia godz. 19.30