Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 5 czerwca 2018, godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 7 czerwca 2018, godz. 17.30

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 5 czerwca 2018, godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 29 czerwca 2018, godz. 17.00

Komisja Rewizyjna - 28 czerwca 2018, godz. 18.15

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 7 czerwca 2018, godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 28 czerwca 2018, godz. 16.30

Komisja Sportu - 28 czerwca 2018, godz. 16.45

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 28 czerwca 2018, godz. 17.15

Komisja ds. Seniorów - 28 czerwca 2018, godz. 17.00