Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 19 kwietnia 2018, godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 5 kwietnia 2018, godz. 17.30

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 19 kwietnia 2018, godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 20 kwietnia 2018, godz. 17.30

Komisja Rewizyjna - 26 kwietnia 2018, godz. 19.00

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 5 kwietnia 2018, godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 26 kwietnia 2018, godz. 16.30

Komisja Sportu - 26 kwietnia 2018, godz. 16.45

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 26 kwietnia 2018, godz. 17.15

Komisja ds. Seniorów - 16 kwietnia 2018, godz. 17.00