Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 17 maja godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 24 maja godz. 17.30

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 17 maja godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 12 maja godz. 17.30

Komisja Rewizyjna - 25 maja godz. 20.00

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 24 maja godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 25 maja godz. 16.00

Komisja Sportu - 25 maja godz. 16.30

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 25 maja godz. 17.15