Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 11 października 2018, godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 24 października 2018, godz. 16.00

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 25 października 2018, godz. 17.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 19 października 2018, godz. 17.30

Komisja Rewizyjna - 25 października 2018, godz. 19.30

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 24 października 2018, godz. 16.30

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 25 października 2018, godz. 16.50

Komisja Sportu - 25 października 2018, godz. 16.45

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 25 października 2018, godz. 17.15

Komisja ds. Seniorów - 25 października 2018, godz. 17.00