Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 6 lipca godz. 16.00

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 5 lipca godz. 16.00

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 6 lipca godz. 20.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 4 lipca godz. 17.30

Komisja Rewizyjna - 22 czerwca godz. 20.30

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 5 lipca godz. 16.30

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 22 czerwca godz. 16.00

Komisja Sportu - 22 czerwca godz. 16.45

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 22 czerwca godz. 17.00