Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja Rewizyjna - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja Budżetu Obywatelskiego - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja Sportu - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji

Komisja ds. Seniorów - komisja zakończyła pracę w obecnej kadencji