Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO- 28.08.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA- 28.08.2019 r. g. 19.00 -

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA- 28.08.2019 r. g. 19.30 -

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO- 26.08.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA REWIZYJNA - 08.08.2019 r. g. 11.30. -

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI- 28.08.2019 r. g. 18.00 -

KOMISJA EDUKACJI I SPORTU- 29.08.2019 r. g. 20.00 -

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI- 29.08.2019 r. g. 17.15 -

KOMISJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO- 29.08.2019 g. 20.00 -