KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI Z TERENU DZIAŁANIA RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE- 28.02.2019 r. g. 16.45

Skład komisji:

 1. Szczurek Wiesław - Przewodniczący
 2. Łoś Agnieszka - Wiceprzewodnicząca
 3. Bińczycki Zygmunt
 4. Buczkowski Andrzej
 5. Wawrzynkiewicz Marek

Przedmiot działania komisji:

 1. Budowa, modernizacja, prace remontowye osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
 2. Sprawy lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,
 3. Dzielnicowe programy wspierania działalności miejskich placówek sportu,
 4. Lokalizacja terenów rekreacyjnych i sportowych,
 5. Uczestniczenie w komisjach odbiorów prac remontowych,
 6. Współpraca ze szkołami z terenu Dzielnicy w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. Inicjowanie wspólnie ze szkołami, lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi zawodów sportowych oraz pozyskiwania na ten cel sponsorów,
 8. Czuwanie nad rozwojem bazy sportowej i dbanie o istniejące obiekty sportowe i rekreacyjne,
 9. Wspieranie inicjatyw klubów i stowarzyszeń sportowych w zakresie organizacji imprez sportowych różnej rangi i o różnym zasięgu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej,
 10. Współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi z terenu Dzielnicy, Komisją Sportu i Kultury Fizycznej RMK oraz jednostkami organizacyjnymi UMK w zakresie działania Komisji.