KOMISJA EDUKACJI

Skład komisji:

 1. WAWRZYNKIEWICZ MAREK - przewodniczący
 2. BURSA MARCIN
 3. NOWICKA ALINA
 4. ZAREMBA-PIWOWARSKA MARIA

Przedmiot działania komisji:

 1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących szkół, przedszkoli samorządowych, żłobków, domów kultury i bibliotek w Dzielnicy.
 2. Wspieranie konkursów i imprez edukacyjnych na terenie Dzielnicy organizowanych, przez placówki oświatowe, domy kultury i stowarzyszenia.
 3. Uczestniczenie w komisjach odbiorów prac remontowych.
 4. Współpraca z placówkami oświatowymi z terenu Dzielnicy w zakresie działania Komisji.
 5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 6. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.).

Opublikowane informacje komisji

 1. Komisja Budżetu Obywatelskiego
 2. Komisja Edukacji
 3. Komisja Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
 4. Komisja Promocji i ŁącznoŚci z Mieszkańcami
 5. Komisja Rewizyjna
 6. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa
 7. Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
 8. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
 9. Komisja Kultury i Sportu
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)