Zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy

IV Sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

w dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek)
o godz. 17:30 ,
w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVI os. Kalinowe 4 ,
odbędzie się IV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Projekt porządku obrad IV sesji

Projekty uchwał IV sesji

Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)