Zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 17:30 , w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, odbędzie się XXVIII sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Tryb sesji: stacjonarno - zdalny.

Projekt porządku obrad XXVIII sesji

Projekty uchwał XXVIII sesji

Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)