Zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy

LIII Sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce - sesja wyjazdowa

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce zawiadamia, że:
w dniu 26 stycznia 2023 r. (czwartek)
o godz. 17:30 ,
w Harcówce na ul. Kaczeńcowej 7 ,
odbędzie się LIII sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Sesja w trybie: stacjonarnym.
Projekt porządku obrad sesji

Projekty uchwał sesji

Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)