BUDŻET OBYWATELSKI

Rok 2020:

HARMONOGRAM

Rok 2019:

WYNIKI GŁOSOWANIA

HARMONOGRAM

Jak zgłosić projekt – ABC BO

Rok 2018:

Raport ewaluacyjny V edycji

Wyniki V edycji

Głosowanie - Frekwencja 2016, 2017

Rok 2017:

Raport końcowy IV edycji

Stanowisko Zarządu Dzielnicy wyrażone przez Przewodniczącego Rady:

TEMATY DNIA: 17.01.2017

KRONIKA: 17.01.2017, 18:30

Oświadczenie Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI w związku z informacjami pojawiającymi się w mediach dot. przebiegu sesji w dniu 26.01.2017 r.

Oświadczenie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI w sprawie Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego

Opinia Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Krakowa

Rok 2016:

Strona Budżetu Obywatelskiego

Zgłoszone projekty

Wyniki Głosowania Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy XVI

Podsumowanie