Dzielnicowi: Działania priorytetowe na terenie Bieńczyc w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.



Dzielnicowy mł. asp. Michał Fortuna (rejon służbowy nr 9) – tel. kont. (47) 83-53-602, 604 220 859 prowadzi działania profilaktyczne dot. zagrożeń skierowanych do osób w podeszłym wieku których celem jest informowanie i przeciwdziałanie wyłudzeniom środków finansowych poprzez sprawców podających się za osoby o dużym autorytecie społecznym tj. Policjant, Pracownik Socjalny, funkcjonariusz CBŚ.

Dzielnicowy  asp. Grzegorz Szyba (rejon służbowy nr 10) – tel. kont. (47) 83-53-615, 602-864-244 kontynuuje  działania zmierzające do ograniczenia grupowania się osób spożywających alkohol oraz zakłócających spokój i porządek publiczny, zaśmiecających miejsce publiczne w rejonie osiedla Strusia 7 w Krakowie - Teren Plant „Bieńczyckich” przy placu zabaw dla dzieci. 

Dzielnicowy sierż. szt. Jan Kania (rejon służbowy nr 11) – tel. kont. (47) 83-53-714, 604 -219-802 realizuje działania zmierzające do ograniczenia  gromadzenia się osób nadużywających alkohol oraz przeciwdziałanie dewastacji budynków w tym  wyposażenia placu zabaw w rejonie os. Na Lotnisku  6

Dzielnicowy mł. asp. Jakub Sierant (rejon służbowy nr 12) – tel. kont. (47) 83-53-751,604-207-762 prowadzi działania zmierzające do przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom pospolitym w tym  kradzieżom w rejonie Placu Handlowego „TOMEX” ul. Bieńczycka.

Dzielnicowy mł. asp. Dawid Dąbrowski (rejon służbowy nr 13) – tel. kont. (47) 83-53-615, 604-202-237 prowadzi działania zmierzające do przeciwdziałania zatrzymywaniu się pojazdów w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, oraz  na przystanku z zatoką - na całej jej długości w rejonie os. Albertyńskie 16 - przystanek autobusowy „DH Wanda”.

Dzielnicowy st. asp. Piotr Skowron  (rejon służbowy nr 14) – tel. kont. (47) 83-53-751, 602-839-637 działania zmierzające do przeciwdziałania grupowaniu się osób zakłócających porządek publiczny spożywających alkohol, zaśmiecających teren ogólnodostępny w rejonie placu zabaw oraz wzdłuż alejek osiedlowych w rejonie os. Kazimierzowskie 26 oraz 31-33.

P.o. dzielnicowego sierż.  Bartosz Tomczyk (rejon służbowy nr 15 – tel. kont. (47)83 53 -615, 604-204-229 prowadzi działania zmierzające do ograniczenia dewastacji mienia poprzez niedopuszczenie do nanoszenia napisów na elewacji budynków w szczególności o treściach nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym w rejonie ul. Okulickiego 51, 53, 55.

Dzielnicowy  asp. sztab. Szymon Wieloch   (rejon służbowy nr 16) tel. kont. (47) 83-53-751, 604-220-859 – prowadzi działania polegające na przeciwdziałaniu grupowaniu się młodzieży zagrożonej demoralizacją, dewastacją oraz zaśmiecaniu w rejonie budynków os. Przy Arce 2-5 oraz 20-24.

Dzielnicowy sierż. Tomasz Krzemień  (rejon służbowy nr 20) – tel. kont.( 47) 83-53-670, 604-219-651 kontynuuje działania mające na celu  przeciwdziałanie grupowaniu się młodzieży zagrożonej demoralizacją w rejonie bloku na os. Złotej Jesieni 11A w |Krakowie.