Dzielnicowi: Działania priorytetowe na naszej Dzielnicy

Dzielnicowy asp. sztab. Mariusz Morawski, telefon kontaktowy służbowy 12 61 53 714, komórkowy 604 204 229 prowadzi w Krakowie na os. Jagiellońskim 1 działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz dewastacji elewacji budynku przychodni.
Planowany czaookres podejmowanych działań: 01.08.2016r. - 31.01.2017r.

Dzielnicowy st. asp. Łukasz Nowak, telefon kontaktowy służbowy 12 61 53 670, komórkowy 604 219 651 prowadzi w Krakowie na ul. Bulwarowej (rejon Zalewu Nowohuckiego) działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz gromadzenia się młodzieży zaczepiającej przechodniów pod wskazanym adresem.
Planowany czaookres podejmowanych działań: 01.08.2016r. - 31.01.2017r.

Dzielnicowy sierż. sztab. Grzegorz Szyba, telefon kontaktowy służbowy 12 61 53 615 prowadzi w Krakowie na os. Strusia nr 7 i 18 działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.
Planowany czaookres podejmowanych działań: 01.08.2016r. - 31.01.2017r.

Dzielnicowy st. sierż. Michał Fortuna, telefon kontaktowy służbowy 12 61 53 602 prowadzi w Krakowie na os. Kalinowym nr 24 w rejonie placu targowego KalineX działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.
Planowany czaookres podejmowanych działań: 01.08.2016r. - 31.01.2017r.

Dzielnicowy st. sierż. Jakub Sierant, telefon kontaktowy służbowy 12 61 53 751 prowadzi w Krakowie na os. Niepodległości 5 i 6 działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zakłucania ładu i porządku publicznego.
Planowany czaookres podejmowanych działań: 01.08.2016r. - 31.01.2017r.

Dzielnicowy st. asp. Rafał Chrapek, telefon kontaktowy służbowy 12 61 53 602 prowadzi w Krakowie na os. Na Lotnisku 12 w rejonie punktu skupu złomu "Conrado" działania zmierzające do wyeliminowania zjawisk spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz zaśmiecania.
Planowany czaookres podejmowanych działań: 01.08.2016r. - 31.01.2017r.