Plany dziłań priorytetowych na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce

w okresie od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 lipca 2024 r.Dzielnicowy mł. asp. Michał Fortuna (rejon służbowy nr 9) - tel. kont. (47) 83-53-602, 604220859 prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez ograniczenie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym przez osoby zagrożone bezdomnością w rejonie placu handlowym „Kalinex” przy os. Kalinowym 24 w Krakowie.

Dzielnicowy asp. Grzegorz Szyba (rejon służbowy nr 10) - tel. kont. (47) 83-53-615, 602864244 prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym, zakłócających spokój i porządek publiczny, zaśmiecających oraz dewastujących wyposażenie placu zabaw przy os. Strusia 6 w Krakowie ( teren plant Bieńczyckich w rejonie placu zabaw).

Dzielnicowy asp. Grzegorz Szyba (rejon służbowy nr 11) - tel. kont. (47) 83-53-615, 604219802 prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie paczkomatu w pobliżu ul. Gen. Witolda Urbanowicza 12 w Krakowie.

Dzielnicowy asp. sztab. Szymon Wieloch (rejon służbowy nr 12) - tel. kont. (47) 83-53-751, 604207762 prowadzi działania mające na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w porze wieczorno - nocnej w związku z grupowaniem się osób zakłócających porządek publiczny przy Skwerze II Korpusu Sił Zbrojnych na Zachodzie w Krakowie.

Dzielnicowy st. sierż. Katarzyna Hajda (rejon służbowy nr 13) - tel. kont. (47) 83-53-615, 604202237 prowadzi działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w związku z nieprawidłowym parkowaniem przed przejściem dla pieszych przy ul. Marii Dąbrowskiejna wysokości budynku przy os. Albertyńskiego 28 w Krakowie.

Dzielnicowy sierż. sztab. Jan Kania (rejon służbowy nr 14) - tel. kont. (47) 83-53-714, 602839637 prowadzi działania mające na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie zjawiska grupowanie się osób, które używają słów wulgarnych, spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, a także swoim zachowaniem zakłócają porządek i spokój publiczny w rejonie os. Kazimierzowskie 29 w Krakowie.

Dzielnicowy st. sierż. Bartosz Tomczyk (rejon służbowy nr 15) - tel. kont. (47) 83-53-602, 604204229 prowadzi działania mające na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyeliminowanie bądź ograniczenie zjawiska grupowania się osób spożywających alkohol w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecania miejsca publicznego przy os. Jagiellońskie 20A w Krakowie - w rejonie przyległym do rozdzielni sieci elektrycznej.

Dzielnicowy mł. asp. Rafał Bujnowski (rejon służbowy nr 16) - tel. kont. (47) 83-53-751, 602806395 prowadzi działania mające na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie zjawiska grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją, która zakłóca spoczynek nocny i porządek publiczny w rejonie budynków os. Przy Arce 13 ( w tym teren klatek schodowych oraz pomieszczeń piwnicznych).

Dzielnicowy mł. asp. Jakub Sierant (rejon służbowy nr 20) - tel. kont. (47) 83-53-670, 604219651 prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska grupowania się osób, które dokonują aktów wandalizmu, zakłócają spokój oraz spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym przy os. Złotej Jesieni 11A w Krakowie.