KOMISJA EDUKACJI I SPORTU

Skład komisji:

 1. BUCZKOWSKI ANDRZEJ- przewodniczący
 2. BURSA MARCIN- wiceprzewodniczący
 3. JEŻOWSKI GRZEGORZ
 4. NOWICKA ALINA
 5. WAWRZYNKIEWICZ MAREK
 6. ZAREMBA-PIWOWARSKA MARIA

Przedmiot działania komisji:

 1. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących szkół, przedszkoli samorządowych, żłobków, domów kultury, bibliotek, imprez sportowych i komunikacji społecznej w Dzielnicy.
 2. Wspieranie konkursów i imprez edukacyjnych na terenie Dzielnicy organizowanych, przez szkoły, domy kultury i stowarzyszenia.
 3. Współpraca z placówkami oświatowymi i klubami sportowymi w celu wspomagania wychowania fizycznego oraz wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych
 4. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 5. Lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.
 6. Dzielnicowe programy wspierania działalności miejskich placówek sportu.
 7. Lokalizacja terenów rekreacyjnych i sportowych.
 8. Uczestniczenie w komisjach odbiorów prac remontowych.
 9. Współpraca ze szkołami z terenu Dzielnicy w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 10. Inicjowanie wspólnie ze szkołami, lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi zawodów sportowych.
 11. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 12. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 27.03.2014 r. poz. 1852 z późn. zm.)