Komisja Budżetu Obywatelskiego

Skład komisji:

  1. Strojek Zofia - Przewodnicząca
  2. Buczkowski Andrzej
  3. Łoś Agnieszka
  4. Pawiński Zdzisław

Przedmiot działania komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
  2. Przygotowanie i wdrożenie budżetu obywatelskiego na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce.
  3. Przeprowadzenie akcji informacyjnej nt. budżetu obywatelskiego.
  4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych.
  5. Ewaluacja budżetu obywatelskiego