KOMISJA KULTURY I SPORTU

Skład komisji:

 1. JEŻOWSKI GRZEGORZ - przewodniczący
 2. AKSAMIT URSZULA
 3. WAWRZYNKIEWICZ MAREK

Przedmiot działania komisji:

 1. Współpraca z placówkami oświatowymi w Dzielnicy oraz domami kultury i środowiskami artystycznymi.
 2. Działania na rzecz ochrony tradycji, dziedzictwa kulturowego i upamiętnienia wydarzeń historycznych.
 3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych w Dzielnicy.
 4. Współpraca z domami kultury i środowiskami artystycznymi w Dzielnicy.
 5. Współpraca z placówkami oświatowymi i klubami sportowymi w celu wspomagania wychowania fizycznego oraz wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 6. Budowa, modernizacja, prace remontowe osiedlowej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
 7. Lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.
 8. Dzielnicowe programy wspierania działalności miejskich placówek sportu.
 9. Lokalizacja terenów rekreacyjnych i sportowych.
 10. Uczestniczenie w komisjach odbiorów prac remontowych.
 11. Współpraca ze szkołami z terenu Dzielnicy w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 12. Inicjowanie wspólnie ze szkołami, lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi zawodów sportowych.
 13. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji.
 14. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.).

Opublikowane informacje komisji

 1. Komisja Budżetu Obywatelskiego
 2. Komisja Edukacji
 3. Komisja Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
 4. Komisja Promocji i ŁącznoŚci z Mieszkańcami
 5. Komisja Rewizyjna
 6. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa
 7. Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
 8. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
 9. Komisja Kultury i Sportu
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)