Komisja Zdrowia i Profilaktyki

Skład komisji:

  1. Romanik Stanisława - Przewodnicząca
  2. Zaremba-Piwowarska Maria Teresa - Wiceprzewodnicząca
  3. Strojek Zofia

Przedmiot działania komisji:

  1. Opiniowanie projektów uchwał dot. leczenia rehabilitacji i profilaktyki.
  2. Współpraca z instytucjami służby zdrowia, sanepidem i stowarzyszeniami w sprawach dotyczących zdrowia mieszkańców.
  3. Inicjowanie i opiniowanie akcji i inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zdrowia.
  4. Ocenianie organizacji służby zdrowia na terenie Dzielnicy.
  5. Współpraca z ośrodkami działającymi na rzecz zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom.
  6. Współpraca z ośrodkami promującymi zdrowy tryb życia, ochronę zdrowia dzieci, zapobieganie chorobom społecznym.
  7. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852).