Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

  1. Wawrzynkiewicz Marek - Przewodniczący
  2. Strojek Zofia
  3. Konstanty Antoni

Przedmiot działania komisji:

  1. Opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia przez Zarząd oraz przygotowanie w tym przedmiocie projektu uchwały.
  2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć przez Radę w tych sprawach.
  3. Ocena wywiązywania się Zarządu ze swoich zadań.