Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych

Skład komisji:

  1. Zaremba-Piwowarska Maria Teresa - Przewodnicząca
  2. Strojek Zofia - Wiceprzewodnicząca
  3. Pawiński Zdzisław

Przedmiot działania komisji:

  1. Opiniowanie wniosków o przydział, wynajem i przedłużenie wynajmu, mieszkań z zasobu mieszkaniowego Wydziału Mieszkalnictwa UMK.
  2. Przeprowadzanie wizji lokalnych w celu rozeznania sytuacji mieszkaniowej i społecznej rodzin w związku z wnioskiem o przydział lub przedłużenie wynajmu.
  3. Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych.
  4. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej.
  5. Współpraca z ośrodkami działającymi na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani i innym uzależnieniem.
  6. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852).