Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych

Skład komisji:

 1. Król Grzegorz - Przewodniczący
 2. Połomska Renata - Wiceprzewodnicząca
 3. Aksamit Urszula
 4. Bartosik Kamil
 5. Nowicka Alina
 6. Permus Marcin

Przedmiot działania komisji:

 1. Ocena stanu środowiska naturalnego Dzielnicy i programów mających na celu poprawę środowiska.
 2. Opracowywanie listy rankingowej zadań w zakresie lokalizacji i utrzymania terenów zielonych oraz ogródków jordanowskich.
 3. Wydawanie opinii oraz podejmowanie interwencji w sprawach terenów zielonych, ochrony powietrza, wody i gleby.
 4. Promowanie segregacji odpadów.
 5. Ocena pracy przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek wykonujących zadania z zakresu działania komisji.
 6. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852).