KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA- 21.02.2019 r. g. 18.30

Skład komisji:

  1. KOCHAŃSKA IZABELA
  2. KRÓL GRZEGORZ
  3. ŁOŚ AGNIESZKA
  4. NOWICKA ALINA
  5. POŁOMSKA RENATA

Przedmiot działania komisji:

  1. Ocena stanu środowiska naturalnego Dzielnicy i programów mających na celu poprawę środowiska.
  2. Opracowywanie listy rankingowej zadań w zakresie lokalizacji i utrzymania terenów zielonych oraz ogródków jordanowskich.
  3. Wydawanie opinii oraz podejmowanie interwencji w sprawach terenów zielonych, ochrony powietrza, wody i gleby.
  4. Promowanie segregacji odpadów.
  5. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852z późn. zm.)