KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

Skład komisji:

 1. POŁOMSKA RENATA - przewodnicząca
 2. KRÓL GRZEGORZ - wiceprzewodniczący
 3. KOCHAŃSKA IZABELA
 4. ŁOŚ AGNIESZKA
 5. NOWICKA ALINA

Przedmiot działania komisji:

 1. Ocena stanu środowiska naturalnego Dzielnicy i programów mających na celu poprawę środowiska.
 2. Opracowywanie listy rankingowej zadań w zakresie lokalizacji i utrzymania terenów zielonych oraz ogródków jordanowskich.
 3. Wydawanie opinii oraz podejmowanie interwencji w sprawach terenów zielonych, ochrony powietrza, wody i gleby.
 4. Promowanie segregacji odpadów.
 5. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852z późn. zm.)

Opublikowane informacje komisji

 1. Komisja Budżetu Obywatelskiego
 2. Komisja Edukacji
 3. Komisja Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
 4. Komisja Promocji i ŁącznoŚci z Mieszkańcami
 5. Komisja Rewizyjna
 6. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa
 7. Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
 8. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
 9. Komisja Kultury i Sportu
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)