Sesja V z dnia 26 lutego 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr V/31/15 w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic"

Uchwała nr V/32/15 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała nr V/33/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr V/34/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr V/35/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr V/36/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr V/37/15 w sprawie zmiany uchwały nr III/7/14

Uchwała nr V/38/15 w sprawie zmiany uchwały nr III/9/14

Uchwała nr V/39/15 w sprawie powołania Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr V/40/15 w sprawie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego

Uchwała nr V/41/15 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Załącznik do uchwały nr V/41/15

Uchwała nr V/42/15 w sprawie wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2016

Uchwała nr V/43/15 w sprawie wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017

Uchwała nr V/44/15 w sprawie opinii wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr V/45/15 w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka"