Pracownia Obywatelska - Bank Wspierania Partycypacji

W Krakowie powstał pierwszy w Polsce Bank Wspierania Partycypacji, który pomaga aktywnym mieszkańcom, służąc profesjonalnymi, bezpłatnymi poradami czy usługami udzielanymi przez ekspertów doświadczonych w tematyce miejskiej partycypacji. Bank prowadzi Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska.

Bank Wspierania Partycypacji ułatwi kontakt między potrzebującymi merytorycznego wsparcia aktywistami a miejskimi ekspertami. Uzyskać można m.in. porady prawne, pomoc w planowaniu i prowadzeniu spotkań, akcji promocyjnych, napisaniu wniosku do urzędu. Po pomoc może zgłosić się każdy mieszkaniec Krakowa poprzez formularz na stronie Pracowni Obywatelskiej: pracowniaobywatelska.pl

 

Eksperci Banku podejmują się różnych, większych i mniejszych spraw. Dotychczas pomogli m.in. w napisaniu statutów trzech organizacji pozarządowych, uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta, sformułowali ekspertyzę prawną dotyczącą statutów dzielnic, przygotowali strategię promocji działań grupy mieszkańców, którzy chcą przeprowadzeniu konsultacji społecznych w dzielnicy, przeprowadzili konsultacje w ramach diagnozy lokalnej w domu kultury, uczestniczyli w organizacji pikniku sąsiedzkiego, pomogli w uzyskać informację o tym czy zostało wydane pozwolenie na wycinkę drzew.

 

Bank powstaje w ramach projektu “Dzielnice Planują!”, w ramach którego mieszkańcy i radni Dębnik, Podgórza i Czyżyn tworzą Partycypacyjne Plany Rozwoju Dzielnicy. Dokumenty te będą zawierać rekomendowane kierunki rozwoju dzielnic. Zostaną one przedstawione radom dzielnic w formie uchwał w grudniu.

 

Partnerem projektu jest Wydział Rozwoju Miasta UMK, odpowiedzialny w mieście za planowanie strategiczne i konsultacje społeczne.