Sesja XLIII z dnia 14 grudnia 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XLIII/382/17 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XLIII/383/17 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XLIII/384/17 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XLIII/385/17 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XLIII/386/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w roku 2018