Sesja XLI z dnia 26 października 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XLI/370/17 w sprawie opinii projektu ogródka jordanowskiego przy ul. Łopackiego w Krakowie

Uchwała nr XLI/371/17 w sprawie opinii dotyczącej możliwości zawarcia kolejnej umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 92, os. Strusia 19 w Krakowie pod stację bazową telefonii komórkowej z firmą Polkomtel Sp. z o.o.

Uchwała nr XLI/372/17 w sprawie wniosku do Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa o wypowiedzenie umowy dzierżawy działki 69/12 obr. 8 Nowa Huta na os. Jagiellońskim w Krakowie

Uchwała nr XLI/373/17 w sprawie zmian podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2017

Uchwała nr XLI/374/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017