Sesja XXXV z dnia 25 maja 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXXV/332/17 w sprawie wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa dot. przekazania zbiorników wodnych tj. Stawu przy ul. Kaczeńcowej i Zalewu Nowohuckiego pod administrację Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uchwała nr XXXV/333/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o ustawienie lustra przy ul. Dunikowskiego na wysokości skrzyżowania z ul. Urszulki

Uchwała nr XXXV/334/17 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXV/335/17 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018

Załącznik do uchwały nr XXXV/335/17

Uchwała nr XXXV/336/17 w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" w 2017 roku

Uchwała nr XXXV/337/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany siedziby PAL Złota Jesień w Krakowie

Uchwała nr XXXV/338/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany kategorii drogi ul. Jacka Augustyna Łopackiego w Krakowie

Uchwała nr XXXV/339/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019