Sesja XXXIII z dnia 31 marca 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXXIII/305/17 w sprawie wniosku o przyznanie nagrody "Bezpieczny Kraków" za rok 2016

Uchwała nr XXXIII/306/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego przystąpienia do prac zmierzających do budowy zielonego placu zabaw wraz terenem rekreacyjnym, ogrodzonego, oświetlonego i monitorowanego przy ul. Łopackiego, działka 5/46, obr. 8 Nowa Huta

Uchwała nr XXXIII/307/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXXIII/308/17 w sprawie opinii do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic

Uchwała nr XXXIII/309/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2017-2018

Uchwała nr XXXIII/310/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXIII/311/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/241/16 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXXIII/312/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2016

Załącznik do uchwały nr XXXIII/312/17

Załącznik do uchwały nr XXXIII/312/17

Uchwała nr XXXIII/313/17 w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXIII/314/17 w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXIII/315/17 w sprawie zmian w składzie Komisji Sportu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXIII/316/17 w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce