Sesja XX z dnia 31 marca 2016

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XX/202/16 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XX/203/16 w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/15 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego

Uchwała nr XX/204/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XX/205/16 w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XX/206/16 w sprawie opinii dotyczącej dalszego prowadzenia działalności gospodarczej pn. „Zapiekanki z pieca” w os. Strusia 1

Uchwała nr XX/207/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XX/208/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XX/209/16 w sprawie opinii najmu lokalu mieszkalnego

Uchwała nr XX/200/16 w sprawie opinii do projektu budowlanego miejsc postojowych dla inwestycji pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. G. Pokrzywki na działce nr 277/5 obr. 7 Nowa Huta”

Uchwała nr XX/211/16 w sprawie opinii do wniosku o ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, z dwoma garażami podziemnymi oraz z infrastrukturą techniczną wraz z budową zjazdu przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie”

Uchwała nr XX/212/16 w sprawie zmiany podziału środków finansowych „Obsługa Dzielnic”

Uchwała nr XX/213/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XX/214/16 w sprawie wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017

Uchwała nr XX/215/16 w sprawie wniosku o nadanie imienia dla Przedszkola Nr 116

Uchwała nr XX/216/16 w sprawie opinii dotyczącej przekazania i ustanowienia prawa trwałego zarządu obszaru Zalew nad Dłubnią