Sesja XVII z dnia 17 grudnia 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XVII/169/15 w sprawie projektu nasadzeń zieleni przy budynku os. Kalinowe 4

Uchwała nr XVII/170/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XVII/171/15 w sprawie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce – Szpital”

Uchwała nr XVII/172/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XVII/173/15 w sprawie wniosków do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015 – 2018

Uchwała nr XVII/174/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego