Sesja XV z dnia 22 października 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XV/145/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XV/146/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XV/147/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XV/148/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XV/149/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XV/150/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XV/151/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr XV/152/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr XV/153/15 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce w latach 2015- 2017

Uchwała nr XV/154/15 w sprawie opinii lokalizacji szaletu miejskiego na terenie Dzielnicy XVI

Uchwała nr XV/155/15 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XV/156/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr XV/157/15 w sprawie wniosku o uzupełnienie wykazu dróg