Sesja X z dnia 25 czerwca 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr X/80/15 w sprawie korekty wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2016

Uchwała nr X/81/15 w sprawie opinii projektu budowlanego „Budowa miejsc postojowych przy al. Andersa na os. Albertyńskim przed blokiem nr 16 na działce nr 242 obr. 8 Nowa Huta”

Uchwała nr X/82/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr X/83/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr X/84/15 w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała nr X/85/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr X/86/15 w sprawie opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka"

Uchwała nr X/87/15 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVI