Maria Teresa Zaremba-Piwowarska

Wykształcenie wyższe, magister nauk pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, Studium Nauczycielskie o specjalności muzycznej.

Reprezetuje okręg wyborczy nr 19
Osiedle Złotej Jesieni 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Osiedle Jagiellońskie 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 37, Osiedle Kazimierzowskie 30

Działalność w komisjach:

 • Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - Przewodnicząca
 • Komisja Zdrowia i Profilaktyki - Wicerzewodnicząca

Adres e-mail: MariaT.ZarembaPiwowarska@gmail.com

Strona www: www.zaremba-piwowarska.pl

Moje zamierzenia:

 • sprzeciw wobec likwidacji Szkół, Przedszkoli, Domów Opieki oraz Spółek Miejskich;
 • sprzeciw wobec odbieraniu dzieci rodzicom z powodu ich biedy;
 • sprzeciw wobec eksmisji Polaków z ich mieszkań na bruk;
 • dobre wykorzystanie środków wpływających do Kasy Miasta, bo to nasze podatki;
 • zapewnienie bezpieczeństwa na osiedlach i ulicach naszego miasta - więcej patroli Policji i Straży Miejskiej;
 • zachowanie bezpłatnych placówek medycznych oraz powrotem lekarzy stomatologów do szkół;
 • powrót stołówek do szkół i przedszkoli;
 • pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (współpraca z MOPS i Caritas);
 • rozbudowa sieci monitoringu, szczególnie w miejscach niebezpiecznych dla mieszkańców;
 • zorganizowanie bezpłatnych kursów komputerowych dla seniorów ze środków Rady Dzielnicy.