Sławomir Góra

Urodzony w 1969 roku. Pracuje w Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.

Reprezetuje okręg wyborczy nr 18
Osiedle Jagiellońskie 10, 11, 12, 13, 16, 25, 26, Osiedle Kazimierzowskie 26, 27, 27A, 28, 29

Działalność w komisjach:

  • Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - Wiceprzewodniczący
  • Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego

Moje zamierzenia:

  • W radzie chce się zajmować infrastrukturą, oświatą, bezpieczeństwem i sportem.