Remonty

1. Rondo Hipokratesa - obniżenie krawężników przy przejściu dla pieszych ułatwiające poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym

25 maja 2015: