Marek Wawrzynkiewicz

Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Reprezetuje okręg wyborczy nr 3
Osiedle Niepodległości 4, Osiedle Albertyńskie 19, 20, 22, 22A, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 28A, 28B, 29, 29A, 36

Działalność w komisjach:

  • Komisja Rewizyjna - Przewodniczący
  • Komisja Sportu

Moje zamierzenia:

  • działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju dzielnicy;
  • poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców;
  • opracowanie programów profilaktycznych dla dzieci i seniorów;
  • odnowienie infrastruktury osiedli i terenów zielonych;
  • remonty i wyposażenie szkół i przedszkoli;
  • pozyskanie środków na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń kulturalnych i sportowych.