Jan Jarosz

Reprezetuje okręg wyborczy nr 12
Osiedle Wysokie 1, 2, 3A, 3B, 3C, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 21B, 22A, 22C, 23

Działalność w komisjach:

  • Komisja Praworządności i Porządku Publicznego

Strona www: www.JaroszJan.pl

Moje zamierzenia:

  • Zapewnię poprawę stanu bezpieczeństwa.
  • Zadbam, aby Rada Dzielnicy dofinansowała domy kultury, biblioteki i zajęcia pozalekcyjne.
  • Postaram się o dofinansowanie przez samorząd badań profilaktycznych.
  • Dopilnuję, żeby przeprowadzono remont jezdni ul. Złoczowskiej.
  • Zorganizuję kurs komputerowy dla seniorów.