Inwestycje

2. Siłownie zewnętrzne na Plantach Bieńczyckich

22 sierpnia 2015:

Obok Szkoły Podstawowej 104, osiedle Wysokie:

Pomiędzy blokiem 11 na osiedlu Jagiellońskim a blokiem 27 na osiedlu Kazimierzowskim:

Obok Młodzieżowiego Domu Kultury im. Korczaka, osiedle Kalinowe 18: