WAKACYJNE REMONTY ULIC W BIEŃCZYCACH

Rozpoczął się ostatni miesiąc nauki. Niedługo wyjedziemy na upragnione urlopy, a wtedy drogowcy wykonają remonty nakładkowe ulic w Bieńczycach, o które wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy, zgłaszając zły stan nawierzchni jezdni. Rada Dzielnicy z własnych środków wykonuje remonty chodników, placówek oświatowych, doposaża ogródki jordanowskie, natomiast nie ma możliwości sfinansowania remontów nawierzchni jezdni, gdyż ich koszt przekracza skromny budżet dzielnicy. Dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce z przewodniczącym Andrzejem Buczkowskim na czele, przy wsparciu radnych miejskich i dzielnicowych udało się pozyskać środki z budżetu Krakowa na wykonanie remontu nawierzchni: al. Andersa, ul. Broniewskiego, ul. Szajnowicza-Iwanowa, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Pokrzywki oraz ulic Lawendowej, Łopackiego, Nad Dłubnią i Urszulki. — Aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze, remonty będą wykonywane stopniowo, a ulice zamykane pojedynczo. Wszystko w czasie wakacji, kiedy jest mniejsze natężenie ruchu w mieście. Organizacja ruchu na czas remontu będzie uzgodniona z Policją — wyjaśnia przewodniczący Andrzej Buczkowski. W czasie wykonywania nakładki asfaltowej na jezdniach nie będzie również możliwości parkowania na ww. ulicach. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, ale dzięki wykonaniu remontów ulegną poprawie bezpieczeństwo i estetyka dróg. Od 1 lipca ulegnie również zmianie organizacja ruchu na rondzie Kocmyrzowskim. Ma zostać przywrócony ruch tramwajów w kierunku Wzgórz Krzesławickich, natomiast rozpocznie się remont torowiska w stronę Mistrzejowic i zostanie wyłączony ruch w tym kierunku. Będzie kursować autobusowa komunikacja zastępcza, a od 1 września tramwaje mają powrócić na swoje stałe trasy.