Centrum Administracyjne Kombinatu. Szansa czy problem?

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida zaprasza na otwarte spotkanie z architektami, historykami sztuki, konserwatorami i przedstawicielami spółki NCA poświecone przyszłości Centrum Administracyjnego Kombinatu, organizowane w odpowiedzi na prośbę przedstawicieli społeczności lokalnej. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Sali Teatralnej Budynku S (ul. Ujastek 1, Kraków).

Podczas spotkania rozmawiać będziemy o wartości budynków Centrum Administracyjnego, ich obecnym stanie oraz możliwościach zagospodarowania. Planowane jest także podpisanie listu otwartego w sprawie przyszłości obiektów.

Chęć udziału w spotkaniu wyrazili: Włodzimierz Pietrus (Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o.), prof. Stanisław Juchnowicz (jeden z projektantów Nowej Huty, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa), prof. Jacek Purchla (Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr inż. Michał Wiśniewski (historyk sztuki, architekt, Fundacja Instytut Architektury, Międzynarodowe Centrum Kultury, Uniwersytet Ekonomiczny), dr Zbigniew Beiersdorf (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa), dr Waldemar Komorowski (historyk architektury, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa), dr Andrzej Siwek (Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział w Krakowie).

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali ponadto: Józef Pilch (Wojewoda Małopolski), dr Magdalena Gawin (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków), dr inż. Jan Janczykowski (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), Jerzy Zbiegień (Miejski Konserwator Zabytków), prof. Franciszek Ziejka (Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa), dr hab. Zbigniew Myczkowski (Politechnika Krakowska).

Centrum Administracyjne Kombinatu w Krakowie-Nowej Hucie, zwane także „Pałacami Dożów” lub „Watykanami”, wybudowane zostało w latach 1950-1955 według projektu Marty Ingarden, Janusza Ingardena oraz Janusza Ballenstedta. Za projekt wnętrz odpowiadał zespół kierowany przez Mariana Sigmunda. W skład założenia wchodzą bliźniacze budynki S i Z, których ważnym i cennym elementem są bogato zdobione elewacje i wnętrza, a także specjalnie projektowane wyposażenie oraz wystrój. Pod budynkami zlokalizowane są obiekty związane z Obroną Cywilną Kombinatu: zachowane stanowisko dowodzenia oraz schron.

Osoba do kontaktu:
Jarosław Klaś, tel. 12 644 27 65 w. 18, j.klas@okn.edu.pl