Ogłoszenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie ul. Nowohucka 1 informuje, że w dniach od 27 kwietnia do grudnia 2015 r. przeprowadzi pilotażowy program odbioru odpadów zielonych. Przez odpad zielony rozumie się trawę, liście, zielone ścięte części roślin, drobne gałązki.

Szczegółowy opis programu odbioru odpadów zielonych dostępny będzie na stronie www.mpo.krakow.pl.

Odpady zielone zostaną odebrane nieodpłatnie w uprzednio dostarczonych właścicielom, specjalnych workach. Wypełnione odpadami zielonymi worki powinny być pozostawione bezpośrednio przed nieruchomością, na terenie ogólnodostępnym w dniu odbioru do godziny 7:00 rano. Dla ułatwienia odbiór odpadów zielonych będzie dokonywany także w innych workach foliowych.

Oznakowane worki wraz z ulotką informującą o programie i harmonogramie akcji są do odbioru bezpłatnie w Biurze Rady Dzielnicy XVI dla indywidualnych mieszkańców oraz ew. wspólnot, które nie zamówią kontenerów z MPO.