Rekreacja nad Zalewem Nowohuckim - projekt nr 83

Do projektów ogólnomiejskich w ramach Budżetu Obywatelskiego na lata 2015–2016 został zgłoszony projekt rewitalizacji terenu wokół Zalewu Nowohuckiego. Projekt zakłada postawienie w czterech miejscach nad Zalewem siłowni zewnętrznych – FITNESS na świeżym powietrzu. Jednak kluczowym elementem projektu jest budowa przystani wraz z molo i całym zapleczem. Całość prac zakończy rekultywacja zieleni oraz nasadzenie wokół kwitnących krzewów. Wartość prac szacowana jest na około 3 miliony złotych.

To czy nad Zalewem Nowohuckim będzie pięknie zależy od nas. Wyboru dokonamy pod koniec czerwca podczas głosowania nad Budżetem Obywatelskim.

To jest najważniejsze zadanie ogólnomiejskie w Budżecie Obywatelskim, a zatem przed wakacjami pamiętajmy o projektach dzielnicowych i o projekcie pn. „Rekreacja nad Zalewem Nowohuckim” służącym wszystkich dzielnicom – XIV, XV, XVI, XVII i XVIII.