XIV MAŁOPOLSKI KONKURS LITERACKI I PLASTYCZNY „ZIEMIO OJCZYSTA”

„Ziemio Ojczysta, błyszcząca rosą o poranku, pachnąca skoszoną trawą w południowym słońcu, szeleszcząca sitowiem o zmierzchu, zdobywana w trudzie i znoju, zniewolona i odrodzona, opiewana w poematach… Jak Cię na nowo opisać?” – to myśl przewodnia XIV Małopolskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego „Ziemio Ojczysta” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 101.

Konkurs ten został objęty Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości 1918 – 2018. Patronat honorowy sprawują nad nim natomiast: Konsul Honorowy Królestwa Danii Janusz Kahl, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider i Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Opiekunem merytorycznym konkursu plastycznego jest znany rzeźbiarz profesor Czesław Dźwigaj, a konkursu literackiego Redakcja Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie lub namalowanie pracy będącej wyrazem ich patriotyzmu – przywiązania do polskiej ziemi, tradycji, obyczajów, historii oraz do naszej współczesności.

Prace należy nadsyłać na adres Szkoły 101 do dnia 16 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe informacje związane z konkursem dostępne na stronie internetowej: www.sp101.republika.pl, a od 30 marca 2018 r.: www.sp101krakow.edupage.org.

Celem konkursu „Ziemio Ojczysta” jest kształtowanie postaw patriotycznych, umacnianie świadomości narodowej oraz poczucia dumy z bycia Polakiem poprzez inspirowanie uczniów do pracy twórczej rozwijającej wrażliwość na piękno i dziedzictwo narodowe naszej Ojczyzny. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jego organizatorzy pragną włączyć dzieci i młodzież w sztafetę pokoleń „Ziemi ojców, dziadów, pradziadów” i oddać im głos jako przyszłości Polskiego Narodu.