Kraków i ArcelorMittal Poland razem na rzecz czystszego powietrza

Współpraca na rzecz czystszego powietrza w Krakowie – to główny cel listu intencyjnego, który został podpisany pomiędzy ArcelorMittal Poland i Urzędem Miasta Krakowa. W pierwszej kolejności właściciel krakowskiej huty wypłaci bonusy finansowe pierwszemu tysiącowi mieszkańców Krakowa, którzy po 1 stycznia 2018 roku dokonają wymiany opalanych węglem lub drewnem starych pieców na niskoemisyjne źródło ciepła. Z zezłomowanych starych palenisk, po przetopieniu, powstaną stojaki rowerowe, które trafią do krakowskich szkół lub pojawią się przy ulicach miasta. Już wkrótce firma uruchomi kolejne działania, które zaplanuje w oparciu o potrzeby krakowian wyrażone w badaniu opinii publicznej, przeprowadzonym przez spółkę pod koniec ubiegłego roku.

Zgodnie z obowiązującą tzw. uchwałą antysmogową, do września 2019 roku mieszkańcy Krakowa korzystający ze źródeł ciepła opalanych węglem lub drewnem muszą wymienić wszystkie przestarzałe piece. ArcelorMittal Poland, chcąc zwiększyć motywację mieszkańców Krakowa do wymiany starych palenisk i przyspieszyć ten proces, ufunduje bonusy pieniężne w wysokości 150 zł dla pierwszego tysiąca osób, które skorzystają z miejskiego programu dofinansowania i wymienią piec po 1 stycznia 2018 r.

- W ArcelorMittal Poland od dawna prowadzimy aktywne działania na rzecz ochrony środowiska. Teraz włączamy się we wsparcie wymiany pieców. Krakowski smog to skutek przede wszystkim tzw. niskiej emisji, na którą ogromny wpływ ma ogrzewanie mieszkań i domów paliwem niskiej jakości stosowanym w starych piecach. Wiemy, jakie znaczenie mają dla środowiska ekologiczne technologie, ponieważ od wielu lat prowadzimy inwestycje w ograniczenie wpływu naszych zakładów na środowisko.

W modernizację krakowskiej huty zainwestowaliśmy już ponad 3 mld złotych. Znaczącą część tych inwestycji pochłonęły wydatki na ochronę środowiska, dzięki czemu emisje pyłowe zredukowaliśmy aż o 90%. Chcemy jeszcze bardziej przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Krakowie, dlatego będziemy bliżej współpracować z miastem i jego mieszkańcami w tym zakresie – mówi Geert Verbeeck, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu ArcelorMittal Poland.

- Władze Krakowa od lat podejmują działania zmierzające do eliminacji pieców opalanych węglem – przypomina Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. - Z każdym rokiem jest ich coraz mniej. Jeszcze w 2014 roku w Krakowie mieliśmy 24 tysiące pieców. Teraz szacujemy, że pozostało ich 8 tysięcy. Likwidacja wszystkich do września 2019 roku to wielkie wyzwanie dla miasta. Dlatego każde wsparcie przy realizacji tego zadania jest dla nas bardzo cenne. Szczególnie, że złom z przetopionych palenisk przysłuży się rozwojowi ekologicznego transportu rowerowego – dodaje prezydent Krakowa.

Wszystkie stare piece po demontażu będą gromadzone przez ArcelorMittal Poland w skupach złomu i sukcesywnie przetapiane na stojaki rowerowe. Ich projekt zostanie wyłoniony przez mieszkańców Krakowa w  internetowym plebiscycie wiosną tego roku. Gotowe stojaki będą montowane przy wybranych krakowskich szkołach i  innych miejscach, w których będą potrzebne.

– Stal można poddawać recyklingowi w nieskończoność – wyjaśnia Grzegorz Maracha, dyrektor Zakładu Wielkie Piece i Stalownia w Krakowie. – Dlatego stalowy złom z demontowanych palenisk przetopimy w naszych konwertorach i wykorzystamy do produkcji stojaków rowerowych, pokrywając w całości koszty tego przedsięwzięcia – dodaje.

Do uzyskania bonusu uprawnionych będzie pierwszy tysiąc osób, które rozliczą dofinansowanie od Urzędu Miasta Krakowa związane z wymianą pieca dokonaną po 1 stycznia 2018 r. Po dopełnieniu wszystkich formalności i uzyskaniu oficjalnego zaświadczenia będzie można zgłosić się do kasy mieszczącej się na terenie huty ArcelorMittal w Krakowie, przy ul. Ujastek 1 i odebrać bonus. Wszelkich informacji na ten temat można również zasięgnąć pod numerem infolinii 800 889 878 czynnej w dni robocze w godz. 8.30-15.30.

* * *

Kontakt / informacje dodatkowe:

Sylwia Winiarek tel. 32 776 76 30

e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com

 

O ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.

Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 6 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma przeznaczyła na te cele 16 mln złotych.

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com.