Ekipa Dobra - Młodzieżowe Centrum Wolontariatu

17, 24 listopada, 1, 8 grudnia 2017 r., godz. 15.00-17.00, ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4, Kraków.

Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w ARTzonieto innowacyjny projekt wzmacniający potencjał społeczny młodzieży. Zadanie dotyczy realizacji ciekawych i oryginalnych działań, w które zaangażowani będą młodzi liderzy w wieku 11-14 lat. Program obejmuje 3 warsztaty liderskie zakończone finałem w postaci małej kampanii promującej wolontariat.

Ekipa Dobra- Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w ARTzonieto innowacyjny projekt wzmacniający potencjał społeczny młodzieży. Zadanie dotyczy realizacji ciekawych i oryginalnych działań, w które zaangażowani będą młodzi liderzy w wieku 11-14 lat. Projekt przygotowuje młodych ludzi do pełnienia roli wolontariusza w instytucjach kultury i aktywuje do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Program pilotażowy składa się z trzech warsztatów liderskich i twórczych oraz finału, podczas którego zaprezentujemy efekt naszej miesięcznej pracy. W ramach warsztatów głównych młodzież zapozna się z prawami i obowiązkami wolontariusza, aspektami prawnymi i społecznymi oraz wzmocni swoje kompetencje liderskie. Wydarzeniem dodatkowym jest Rodzinna Sobota z Wolontariatem, podczas której odbędą się warsztaty stolarskie. Tematem spotkania będzie „Szafa Wolontariusza” promującą bezinteresowne zaangażowanie w pomoc innym, którą wykonamy wspólnymi siłami. Finałem projektu będzie mała kampania lokalna zaprezentowana w ARTzonie, która promować będzie idee wolontariatu. Podczas wydarzenia dla uczestników warsztatów zaplanowana zostanie gra sprawdzająca ich wiedzę o wolontariacie z upominkami i dyplomami wręczonymi z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Program:

17.11 g. 15:00-17:00 - Moja ekipa - poznajemy siebie i swoją grupę.

24.11 g. 15:00-17:00 - Misja na Ziemię – kim jest wolontariusz w społeczności lokalnej i co może robić w instytucji kultury.

1.12 g. 15:00-17:00- Szafa Wolontariusza – w co ubrać wolontariat aby był atrakcyjny dla młodzieży (projektowanie lokalnej kampanii promującej działania wolontaryjne).

Finał: 8.12.2017

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.