Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 86

Zdjęcia: Marcin Permus