Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym „Tak, potrafię!”.

Jakie są założenia?

Jego celem jest kompleksowe wsparcie grupy 160 Małopolan w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez włączenie uczestników w ścieżkę określoną Indywidualnym Planem Działania. Oczekiwanym efektem zrealizowanych szkoleń i staży jest podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia, a tym samym zaistnienie na rynku pracy.

Kto może zostać uczestnikiem?

 • Osoby do 29 roku życia zamieszkałe na terenie Małopolski, które:
 • nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo)
 • nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym)
 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni)

Czego może się spodziewać?

 • wsparcia w określeniu Twoich planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy
 • podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień
 • możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • oferty pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy

Dodatkowo:

 • zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć
 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe

Rezultat:

Praca lub rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe

Udział w projekcie „Tak, potrafię!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Zgłoszenia i informacje:

Centrum Wsparcia „Kolping”
Ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
centrum.krakow@kolping.pl
tel.: 12 418 77 77

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).