II etap konsultacji „Kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

14 lipca 2016 r. rozpocznie się drugi etap organizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska i Miejskie Centrum Dialogu konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”.

W pierwszym etapie konsultacji, który odbył się na przełomie 2015 i 2016 roku, przeprowadzone zostało 15 spotkań z mieszkańcami wszystkich dzielnic, podczas których zbierane były zgłaszane przez krakowian wnioski, uwagi i pomysły odnośnie rozwoju terenów zieleni. Spotkania miały formę otwartą, warsztatową, a każdy z uczestników mógł przedstawić swoje postulaty i zaznaczyć je na mapach. Na koniec każdego ze spotkań odbywało się głosowanie, mające na celu wybór zagadnień najistotniejszych dla danej dzielnicy. Następnie, zebrane postulaty zostały przeanalizowane i te, które były możliwe do realizacji, zostały włączone do opracowywanej koncepcji. Większość zgłaszanych w I etapie konsultacji postulatów została przyjęta.

W II etapie konsultacji mieszkańcy mogą zapoznać się z roboczą wersją koncepcji i sposobem rozpatrzenia postulatów. W ramach II etapu konsultacji zostanie zorganizowane 5 spotkań informacyjno-dyskusyjnych, które odbędą się w czterech starych dzielnicach Krakowa (Śródmieście, Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze), z podziałem Podgórza na dwie części ze względu na rozległość obszaru. Taki podział konsultacji ma na celu kompleksowe przedstawienie proponowanego systemu terenów zieleni w szerszym kontekście, niż tylko najbliższego otoczenia miejsc zamieszkania. W pierwszej części każdego ze spotkań zostanie zaprezentowana robocza wersja koncepcji, zaś w drugiej odbędzie się dyskusja na forum ogólnym nad przedstawionymi propozycjami.

Termin spotkania

Dawna dzielnica Nowa Huta (Dz. XIV Czyżyny, Dz. XV Mistrzejowice, Dz. XVI Bieńczyce, Dz. XVII Wzgórza Krzesławickie, Dz. XVIII Nowa Huta)
Termin: 17 czerwca (piątek), godz. 17.30
Miejsce: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Zainteresowani mieszkańcy mogą – podobnie jak podczas I etapu – zgłaszać swoje postulaty także w formie mailowej na adres: miastowzieleni@um.krakow.pl oraz pisemnie do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, Os. Zgody 2, 31-949 Kraków w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2016 r.

Drugi etap konsultacji potrwa do 15 lipca 2016 r. W lipcu i sierpniu ma zostać przygotowana końcowa wersja dokumentu.