Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Krakowie


fot. Jacek Janiec

Uroczystości rozpoczęły się o 9:30 przy ulicy Gołębiej 9 na dziedzińcu Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem księdza Hugona Kołłątaja, jednego z twórców Konstytucji 3 maja 1791r. i reformatora Akademii Krakowskiej.
O godz. 10:00 rozpoczęła się w Katedrze na Wawelu uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem przedstawicieli władz Krakowa i regionu. Koncelebrze przewodniczył Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz.

Po mszy św. wyruszył z Wawelu wielotysięczny pochód. Na czele jechał szwadron ułanów. Następnie szły poczty sztandarowe kombatantow, organizacji politycznych, społecznych i NSZZ "Solidarność". Z partii parlamentarnych było tylko Prawo i Sprawiedliwość. Na Placu Matejki przy Grobie Nieznanego Żołnierza przemówienia wygłosili przedstawiciele różnych partii i NSZZ "Solidarność"

Prowadzący uroczystość p. Krzysztof Bzdyl zwrócił się do zgromadzonych z prośbą o liczny udział w wyborach na Prezydenta RP i udzielenie poparcia kandydatowi, który "w swojej działalności kieruje się interesem narodowych oraz jest mądrym i uczciwym patriotą. Takim kandydatem jest dr Andrzej Duda". Zgromadzeni tę wypowiedź przyjęli z ogromnym entuzjazmem i oklaskami.

Przedstawiciele kombatantów, partii politycznych i licznych organizacji złożyli wieńce i kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Przewodniczący Dzielnicy XVI Jan Jarosz i przedstawiciele Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" złożyli wiązankę kwiatów.

Po południu na Rynku Głównym był pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestr wojskowych z Nowego Sącza i Krakowa oraz pokaz tańców narodowych a na Małym Rynku odbyła się 56. "Lekcja śpiewania". Na Błoniach przez całe popołudnie trwała rodzinna majówka.

tekst: Jan Jarosz


fot. Józef Wieczorek


fot. Józef Wieczorek


fot. Józef Wieczorek


fot. Józef Wieczorek