Sesja IX z dnia 9 czerwca 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr IX/77/15 w sprawie korekty środków wydzielonych do dyspozcji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr IX/78/15 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zamian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego realizowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce w latach 2013-2015

Uchwała nr IX/79/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego