Sesja VII z dnia 23 kwietnia 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr VII/58/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr VII/59/15 w sprawie opinii zbycia części działki nr 193/5 obr. 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta

Uchwała nr VII/60/15 w sprawie opinii zbycia części działki nr 5/9 obręb 44 jednostka ewidencyjna Nowa Huta

Uchwała nr VII/61/15 w sprawie wniosku dotyczącego tramwajów niskopodłogowych

Uchwała nr VII/62/15 w sprawie zagospodarowania lub sprzedaży działki nr 5/46 obr. 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta

Uchwała nr VII/63/15 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn."Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych"

Uchwała nr VII/64/15 w sprawie przyjęcie dzielnicowego programu pn."Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej"

Uchwała nr VII/65/15 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn."Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek:oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia"

Uchwała nr VII/66/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce za rok 2014

Załącznik do uchwały nr VII/66/15

Uchwała nr VII/67/15 w sprawie zmiany zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr VII/68/15 w sprawie uruchomienia na terenie Dzielnicy Bieńczyce apteki całodobowej pracującej w systemie ciągłym