Sesja VI z dnia 26 marca 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr VI/46/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr VI/47/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr VI/48/15 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o zabepieczenie w budżecie Miasta Krakowa środków na prace przy tworzeniu i modernizowaniu terenów zielonych przeznaczonych pod Parki bądź mające status Parku

Uchwała nr VI/49/15 w sprawie zmiany zadań Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2015

Uchwała nr VI/50/15 w sprawie trasy linii tramwajowej nr "16"

Uchwała nr VI/51/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr VI/52/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr VI/53/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/17/15

Uchwała nr VI/54/15 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/15/15

Uchwała nr VI/55/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr VI/56/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr VI/57/15 w sprawie mapy zagrożeń i miejsc niebezpiecznych w Dzielnicy XVI Bieńczyce