Sesja XLII z dnia 30 listopada 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XLII/375/17 w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o przystąpienie do programu Otwartych Stref Aktywności (OSA)

Uchwała nr XLII/376/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wyznaczenie przejścia dla pieszych przy nowym bloku nr 31 na ul. Bulwarowej w Krakowie

Uchwała nr XLII/377/17 w sprawie opinii projektu zagospodarowania terenu przed dawnym sklepem "Baśka", os. Przy Arce 1 w Krakowie

Uchwała nr XLII/378/17 w sprawie opinii dotyczącej zmiany uchwały nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie

Uchwała nr XLII/379/17 w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XLII/380/17 w sprawie zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018

Uchwała nr XLII/381/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nowego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019