Sesja XL z dnia 28 września 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XL/363/17 w sprawie opinii projektu przebudowy ul. Pokrzywki w Krakowie w zakresie budowy chodnika po stronie południowej na dz. nr 277/1, 277/5 jedn. ew. Nowa Huta

Uchwała nr XL/364/17 w sprawie wniosku do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa o nie wydawaniu zgody na wjazd samochodów typu Food Truck i innych nad Zalew Nowohucki, na alejki pomiędzy wodą Zalewu Nowohuckiego, a rzeką Dłubnią

Uchwała nr XL/365/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018

Uchwała nr XL/366/17 w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2017

Uchwała nr XL/367/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o przywrócenie oznakowania pionowego D-6 i poziomego P-10 (dwóch przejść dla pieszych) na ul. Łyszkiewicza i ul. Królowej Bony przy skrzyżowaniu z ul. Obrońców Krzyża

Uchwała nr XL/368/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o oznakowanie parkingu na ul. Obrońców Krzyża znajdującego się między kościołem Arka Pana, a ul. Łyszkiewicza znakiem pionowym D-18 z tabliczką symbol T z wizerunkiem samochodu osobowego (parking wyłącznie dla samochodów osobowych) z namalowanymi stanowiskami postojowymi zgodnie ze znakiem poziomym P-18 do parkowania skośnego

Uchwała nr XL/369/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o doprowadzenie do usunięcia od lat opustoszałego i zdewastowanego budynku kiosku "warzywniak" znajdującego się na os. Wysokim 18 w Krakowie