Sesja IV z dnia 22 stycznia 2015

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr III/15/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/16/15 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/17/15 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/18/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/19/15 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/20/15 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/21/15 w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/22/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr III/23/15 w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała nr III/24/15 w sprawie propozycji lokalizacji pojemników na odzież używaną

Uchwała nr III/25/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr III/26/15 w sprawie opinii najmu lokalu socjalnego

Uchwała nr III/27/15 w sprawie zmiany uchwały nr III/8/14

Uchwała nr III/28/15 w sprawie zmiany uchwały nr III/10/14

Uchwała nr III/29/15 w sprawie zmiany uchwały nr III/11/14

Uchwała nr III/30/15 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016