Sesja XXXVIII z dnia 31 sierpnia 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXXVIII/352/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce działki nr: 56, obr. 7, jedn. ew. Nowa Huta, działek: 113, 164/6, 238/12, 240/1, obr. 8, jedn. ew. Nowa Huta, działki: 450, obr. 9, jedn. ew. Nowa Huta, działki:29/4, obr. 44, jedn. ew. Nowa Huta oraz działki: 160/1, obr. 45, jedn. ew. Nowa Huta

Uchwała nr XXXVIII/353/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyspieszenie prac nad rozbudową ul. Okulickiego w Krakowie

Uchwała nr XXXVIII/354/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o pilny remont torowiska w ciągu ul. Bieńczyckiej w Krakowie

Uchwała nr XXXVIII/355/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup działek oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bieńczyce - Szpital w Krakowie

Uchwała nr XXXVIII/356/17 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXVIII/357/17 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2018

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/357/17

Uchwała nr XXXVIII/358/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXXVIII/359/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017

Uchwała nr XXXVIII/360/17 w sprawie korekty Uchwały Nr XXXV/339/17 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia 25.05.2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego rezygnacji z zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2018-2019

Uchwała nr XXXVIII/361/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018