Sesja XXXVII z dnia 6 lipca 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXXVII/346/17 w sprawie powołania nowego członka Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXVII/347/17 w sprawie zmian w składzie Komisji Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXVII/348/17 w sprawie powołania Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXVII/349/17 w sprawie wniosku do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie o ustawienie tablic informujących nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie

Uchwała nr XXXVII/350/17 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań do realizacji w ramach programu „Nowa Huta dziś!”

Uchwała nr XXXVII/351/17 w sprawie ostatecznego wykazu zadań w ramach środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2018

Załącznik do uchwały nr XXXVII/351/17