Sesja XXXVI z dnia 22 czerwca 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXXVI/340/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup przez Gminę Miejską Kraków gruntów pod Park Rzeczny Dłubnia w Krakowie - Bieńczycach, w oparciu o uchwałę kierunkową przyjętą przez Radę Miasta Krakowa - kontynuacja oraz starania radnych miasta o wyodrębnienie pieniędzy w Budżecie Miasta Krakowa na wykup ziemi pod przyszłe Parki m.in. Park Rzeczny Dłubni

Uchwała nr XXXVI/341/17 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXVI/342/17 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXVI/343/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o utworzenie w budynku przeniesionej Szkoły Podstawowej Nr 92 w Krakowie Samorządowego Żłobka i powierzenie prowadzenia go dyrektorowi Gimnazjum Nr 42 w Krakowie, które ulega likwidacji

Uchwała nr XXXVI/344/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXXVI/345/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017