Sesja XXXIV z dnia 27 kwietnia 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXXIV/317/17 w sprawie opinii dotyczącej podziału działki nr 198/46 położonej w obrębie 8 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Andegaweńskiej w Krakowie

Uchwała nr XXXIV/318/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o oddzielenie terenu publicznego chodnika i ścieżki rowerowej na wysokości Placu Targowego w Bieńczycach

Uchwała nr XXXIV/319/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o poszerzenie drogi pożarowej do Gimnazjum (docelowo Liceum) Księży Pallotynów, ul. Bulwarowa 33 w Krakowie - Bieńczycach

Uchwała nr XXXIV/320/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wykup przez Gminę Miejską Kraków gruntów pod Park Rzeczny Dłubnia w Krakowie - Bieńczycach, w oparciu o uchwałę kierunkową przyjętą przez Radę Miasta Krakowa

Uchwała nr XXXIV/321/17 w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,0406 ha części nieruchomości położonej w os. Niepodległości oznaczonej jako działka nr 63 o pow. całkowitej 0,4784 ha obręb 7 Nowa Huta

Uchwała nr XXXIV/322/17 w sprawie opinii do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o utworzenie ośmioklasowej Katolickiej Szkoły Podstawowej w budynku dotychczasowego Gimnazjum im. Bogdana Jańskiego na os. Niepodległości 19 w Krakowie

Uchwała nr XXXIV/323/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2017-2018

Uchwała nr XXXIV/324/17 w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 zadań kluczowych dla Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXIV/325/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o odmulenie dna stawu przy ul. Kaczeńcowej w Krakowie

Uchwała nr XXXIV/326/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Uniwersału Połanieckiego przy pawilonie nr 5 na os. Kościuszkowskim w Krakowie

Uchwała nr XXXIV/327/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXXIV/328/17 w sprawie podziału środków finansowych na "Obsługę Dzielnic" na rok 2017

Uchwała nr XXXIV/329/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przejęcie na własność Gminy Miejskiej Kraków działki nr 54/7 obr. 7 Nowa Huta

Uchwała nr XXXIV/330/17 w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zagospodarowania ogródka jordanowskiego os. Kalinowe 9 w Krakowie

Uchwała nr XXXIV/331/17 w sprawie opinii dotyczącej koncepcji zagospodarowania ogródka jordanowskiego os. Wysokie 7 w Krakowie