Sesja XXXII z dnia 23 lutego 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXXII/293/17 w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,1396 ha części nieruchomości położonej przy ul. Urszulki oznaczonej jako działka nr 103/2 o pow. całkowitej 0,1641 ha obręb 8 Nowa Huta, stanowiącej ogródek jordanowski na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uchwała nr XXXII/294/17 w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Samorządowej oznaczonej jako działka nr 130 o pow. 0,2712 ha obręb 8 j. ew. Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uchwała nr XXXII/295/17 w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Andegaweńskiej oznaczonej jako działka nr 94 o pow. 0,2840 ha obręb 8 j. ew. Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uchwała nr XXXII/296/17 w sprawie rozwiązania Komisji ds. Seniorów Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXII/297/17 w sprawie rozwiązania Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXII/298/17 w sprawie rozwiązania Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXII/299/17 w sprawie rozwiązania Komisji Promocji i Łączności z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr XXXII/290/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczącego ustawienia znaku drogowego B-35 "zakaz postoju" w godz. 6:00-17:00 z dopiskiem powyżej 30 min. na parkingu przy ul. Obrońców Krzyża na długości od skrzyżowania z ul. Wielgusa do skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską po stronie pl. Bieńczyckiego w Krakowie

Uchwała nr XXXII/301/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXXII/302/17 w sprawie wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2016-2017

Uchwała nr XXXII/303/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczącego ustawienia na wjeździe do Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek na os. Koścuszkowskim 7 działka 112/1 obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta znaku drogowego B-36 "zakaz zatrzymywania się z tablicą informującą, o tym, że w razie parkowania pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela

Uchwała nr XXXII/304/17 w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa o umieszczenie w wykazie dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVI Bieńczyce działek nr: 198/36 obr. 8; 229/9 obr. 9; 474 obr. 9 j. ew Nowa Huta