Sesja XXX z dnia 26 stycznia 2017

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr XXX/284/17 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego przystąpienia do prac zmierzających do budowy połączenia drogowego ul. Jacka Augustyna Łopackiego z ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Krakowie

Uchwała nr XXX/285/17 w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,0607 ha części nieruchomości położonej przy ul. Marii Dąbrowskiej oznaczonej jako działka 83/1 o pow. całkowitej 4,0631 ha obręb 7 Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uchwała nr XXX/286/17 w sprawie opinii projektu zagospodarowania zielenią działek 238/12 i 240/1 obręb 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta między aleją Generała Władysława Andersa, a pawilonami handlowymi na os. Przy Arce w Krakowie

Uchwała nr XXX/287/17 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie dotyczący usunięcia znaku drogowego B-36 "zakaz zatrzymywania się" znajdującego się na chodniku ul. Obrońców Krzyża 1 czyli vis a vis kościoła Arka Pana w Krakowie

Uchwała nr XXX/288/17 w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 2,2766 ha części nieruchomości oznaczonej jako działka 157/1 o pow. całkowitej 5,4283 ha obręb 8 Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uchwała nr XXX/289/17 w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,2244 ha części nieruchomości położonej przy ul. Króla oznaczonej jako działka 251 o pow. całkowitej 0,3073 ha obręb 8 Nowa Huta na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uchwała nr XXX/300/17 w sprawie opinii ustanowienia prawa trwałego zarządu na powierzchni 0,1386 ha części nieruchomości położonej przy ul. Urbanowicza oznaczonej jako działka 250 o pow. całkowitej 0,1528 ha obręb 8 Nowa Huta, stanowiącej ogródek jordanowski na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Uchwała nr XXX/291/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVI Bieńczyce na rok 2017

Uchwała nr XXX/292/17 w sprawie wniosków do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zmian zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVI Bieńczyce do realizacji w latach 2015-2017