Sesja III z dnia 30 grudnia 2014

Uchwały zamieszczone w formacie pdf.

Uchwała nr III/7/14 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/8/14 w sprawie powołania Komisji Infrastrutury Komunalnej i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/9/14 w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/10/14 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/11/14 w sprawie powołania Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/12/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/13/14 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

Uchwała nr III/14/14 w sprawie upoważnienia dla Zarządu Dzielnicy XVI Bieńczyce